SAMEN
img_9911

FusionLab: plek voor buurtontwikkeling

In FusionLab hebben bewoners, overheid en welzijn samengewerkt op zoek naar nieuwe vormen van betrokkenheid bij elkaar en de buurt. Samenlevingsarchitect ontwikkelde het concept voor FusionLab, bewaakte de do’s en don’ts van de ingezette LivingLab methode, begeleidde de co-creatiesessies en produceerde de ontmoetingen.

Lex de Jong – bewoner Bos en Lommer en founding father BoloBoost
“Als actieve bewoner van Bos en Lommer (Amsterdam) heb ik eind 2014 kennis gemaakt met de werkwijze van het FusionLab dat door Martine – naast ondernemer, ook een gedreven en actieve buurtbewoner – werd georganiseerd in opdracht van stadsdeel West.
De reden dat ik deelnam was omdat ik op dat moment ook op zoek was naar een oplossing voor het probleem dat tijdens het FusionLab behandeld zou worden – namelijk dat de buurtplatforms
die in 15 jaar tijd van hun bestaan zich niet hebben aangepast aan nieuwe manieren van communiceren en de veranderde samenstelling van de buurt. Platforms die de buurt al lang niet meer vertegenwoordigen maar wel de budgetten voor buurtinitiatieven verdelen en vaak ook nog gezien worden als dé stem van de buurt. Echter met mijn eigen initiatief – een online platform merkte ik dat wij óók een stem van de buurt waren.

Toen ik de uitnodiging voor het FusionLab voorbij zag komen was het dus ook logisch om hier bij aan te sluiten en te kijken hoe we meer buurtbewoners en -ondernemers een stem in de buurt konden geven en mensen in de buurt meer betrokken te krijgen en te motiveren initiatief te nemen. Vanzelfsprekend zie je tijdens de eerste avond de usual suspects, maar juist door de aanpak van Martine binnen het FusionLab krijgen ook andere groepen de kans om mee te denken over een nieuwe structuur en zag de groep al gauw groeien. Het samen laten werken van deze groepen is niet alleen een verdienste van de techniek (FusionLab) maar ook het aanvoelen en inspelen op de wensen, gevoelens en frustraties van de verschillende deelnemers.

Een van de resultaten van het FusionLab was dat ik in opdracht van stadsdeel West – samen met twee andere actieve buurtbewoners – onderzoek heb mogen doen naar een alternatieve organisatievorm voor de huidige platforms. De conclusie van dit onderzoek was onder andere dat er in die betreffende buurt helemaal geen behoefte is aan een platform en men veel meer baat heeft bij een online en offline community met informatie over gerealiseerde en lopende buurtinitiatieven om de buurt te laten zien wat er allemaal wordt georganiseerd in de buurt. Als initiatiefnemers dient de community ook als informatiebron door ervaringen met andere initiatiefnemers uit te wisselen en door het vermelden van contactgegevens voor de faciliterende instanties als stadsdeel en welzijnsinstellingen.

Martine heeft met FusionLab in mijn ogen een belangrijke bijdrage geleverd aan het feit dat de gemeente op andere wijze naar de actieve en betrokken buurtbewoners is gaan kijken. Veel van hen hebben nooit contact met een platform of gemeente, zij organiseren hun activiteiten zonder hulp – wat niet wil zeggen dat ze geen baat zouden hebben bij een faciliterende overheid wanneer duidelijk is welke wegen te bewandelen. Daarnaast heeft het Lab ook duidelijk gemaakt wat je van elkaar mag verwachten – zowel als initiatiefnemer als stadsdeel en heeft het Lab mensen bijeen gebracht die elkaar anders niet zouden ontmoeten wat heeft geresulteerd in nieuwe lokale samenwerkingsprojecten.

Binnen FusionLab vind ik het proces waarbij de verschillende bewonersgroepen elkaar ontmoeten en samen nadenken over nieuwe samenwerkingsvormen minstens zo belangrijk als het uiteindelijke resultaat.  Een van de resultaten van dit proces is dat deelnemers elkaar ook na het Lab nog altijd opzoeken om samen te werken aan initiatieven die de buurt weer een stukje mooier maken.”