BOUWEN
Prisma_40 jaar

Transitie Prisma in nieuw zorgstelsel

Als het zorgstelsel verandert en Amsterdammers met verstandelijke beperking steeds meer thuis zullen wonen, dan is een sterke positionering van een instelling voor vrijetijdsbesteding cruciaal. Van het beleidsplan 2015-2018 tot persstrategie en stakeholders-engagement zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd.

Peter Swinkels, directeur Prisma:

“Stichting Prisma zet zich al meer dan 40 jaar in voor actieve participatie van Amsterdammers met een verstandelijke beperking. Zij heeft als kleine, vrijwilligers gedreven not-for-profit organisatie de handen vol om de lopende zaken goed neer te zetten. In deze tijd, waarin beleid en regelgeving ingrijpend veranderen, is een heldere en toekomstgerichte positionering voor ons van groot belang.

Martine Scheen heeft Prisma de afgelopen jaren geholpen deze positionering te formuleren in interactie met interne en externe stakeholders. De kennis en ervaring die zijn inbracht was van grote toegevoegde waarde op dit proces. Zij heeft zich grondig in Prisma verdiept en heeft zich verbonden aan onze doelen. Dat heeft draagvlak gecreëerd bij medewerkers en bij partners in het veld. Daarvoor heeft zij ook verschillende sessies ontwikkeld en begeleid.

Prettig is dat Martine haar opdrachtgever niet naar de mond praat, maar haar visie helder uitdraagt, zonder de verhouding uit het oog te verliezen. Gezamenlijk bepalen we jaarlijks de stip op de horizon en zij slaagt er vervolgens in om met het team, stakeholders en media de belangrijke stappen intern en extern te realiseren binnen de afgesproken tijd.”